GEOPORTAL

Geoportal jest portalem internetowym, który udostępnia każdemu online, oparte o urzędowe rejestry informacje o charakterze przestrzennym i katastralnym. Mapa Geoportalu jest oparta na zdjęciach satelitarnych. Dysponując numerem ewidencyjnym działki i nazwą miejscowości, w której się znajduje, możemy odnaleźć daną nieruchomość na mapie geoportalu. Widoczne tam będą granice nieruchomosci i jej kształt. Za pomocą narzędzi i funkcji geoportalu, można zmierzyć długość i szerokość granic oraz sprawdzić jaka jest dokładna powierzchnia nieruchomości.

Linki poniżej, strona chwilę się wczytuje.
Geoportal
Wyszukiwanie nieruchomości na Geoportalu