Koszty zakupu nieruchomosci - kalkulator

Cena Procent Agencji (wpisz 0 jeśli nie korzystasz z agencji) Wynagrodzenie agencji nieruchomości Podatek vat od wynagrodzenia agencji Podatek od czynności cywilno prawnych
Taksa notarialna Podatek vat od taksy notarialnej Koszty sądowe Wypis aktu Wypis do sądu z vat Łączny koszt zakupu nieruchomości