Stan prawny nieruchomości

Przed zakupem nieruchomości koniecznością jest, sprawdzenie jej stanu prawnego i faktycznego, czyli kto jest właścicielem nieruchomości i jakie są granice nieruchomości. Następnie należy dokładnie zbadać, czy nieruchomość nie jest obciążona jakimś długiem bądź zobowiązaniem na rzecz innych osób lub instytucji, czy nie jest np. położona na terenie zalewowym, czy na działce (pod ziemią lub nad ziemią) nie znajdują się linie przesyłowe, o których nas nie poinformował właściciel, np. gazu, prądu lub wody. Informacje na ten temat sprawdzamy w Księgach Wieczystych, dostępnych przez internet lub w Sądzie rejonowym, w Ewidencji Gruntów i Budynków w Starostwie Powiatowym oraz w Gminie lub Urzędzie Miasta.

Do przeprowadzenia śledztwa potrzebny nam będzie numer ewidencyjny nieruchomości(działki) oraz numer ksiąg wieczystych, które powinien udostępnić nam właściciel.

Możliwe jest, że właściciel sam skomplementował wszystkie dokumenty z informacjami, czyli wypis z ksiąg wieczystych (jednak i tak lepiej te księgi sprawdzić samemu, ponieważ w międzyczasie zawsze może pojawić się w księgach jakiś nowy zapis) oraz mapy i np. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązujący na obszarze, na którym znajduje się działka. Wtedy wystarczy zapoznać się z tymi dokumentami, żeby zorientować się na czym stoimy. Jeśli właściciel nieruchomości nie dysponuje powyższymi dokumentami, co często się zdarza, prosimy go o numery ewidencyjne działek oraz numery ksiąg i robimy rajd po urzędach:

Gmina/Urząd Miasta

Dowiemy się tam jakie jest przeznaczenie danej nieruchomości, czy obejmuje ją miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i jakie są jego założenia dla danej działki(mamy prawo obejrzeć mapę planu). Jeśli nie ma planu ani studium uwarunkowań(studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego występuje tam gdzie nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i określa w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania przestrzeni w danej Gminie), to sprawdzamy czy można na interesujacej nas dzałce uzyskać warunki zabudowy. Dowiadujemy się też tutaj, jaki rodzaj gruntu stanowi nieruchomość np. : rolny czy budowlany albo jakie Gmina planuje inwestycje w pobliżu interesującej nas działki itp.

Sąd rejonowy

Do sprawdzenia ksiąg wieczystych potrzebny jest nam ich numer. Księgi wieczyste można sprawdzić przez internetowy system ksiąg wieczystych albo w siedzibie Sądu rejonowego, gdzie każdemu przysługuje prawo wglądu do ksiąg.

Starostwo powiatowe

W Ewidencji Gruntów i Budynków (dział w Starostwie powiatowym lub Urzędzie Miasta ) na wniosek każdego zainteresowanego (za opłatą), zostaną wydane wypis i wyrys z mapy zasadniczej w celach opiniodawczych (mapy opiniodawcze są dostępne dla każdego). Na tych mapkach jest zaznaczona ewidencja gruntów i budynków, dowiemy się m. in. jak wygląda sytuacja powierzchniowa (inne obiekty trwale związane z terenem), sieci uzbrojenia terenu, czyli jakie media biegną obok albo przez interesującą nas działkę, rzeźbę terenu itd.

Niekiedy może się zdarzyć, że kupujemy działkę bez budynku, a w Starostwie na mapkach jest budynek. Znaczy to tyle, że ktoś samowolnie rozebrał budynek i nie zgłosił tego do urzędu, jeśli budynek nie przekraczał wysokości 8 metrów i nie był wpisany do rejestru zabytków, ani nie był pod opieką konserwatora zabytków, to nie powinno być żadnych konsekwencji. Jednak jeśli konserwator zabytków miał piecze nad tym budynkiem (przeważnie chodzi o stare budynki stanowiące część historyczną danej miejscowości), to kary za jego rozebranie potrafią być bardzo dotkliwe, nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, więc lepiej uważać, bo po zakupie nieruchomości karę jako właściciel zapłacimy my. Chyba że w sądzie będziemy dochodzić swoich praw i udowadniać kto i kiedy budynek rozebrał.

Architekt

Jeśli kupujemy działkę z myślą o budowie domu, jeszcze przed transakcją można udać się do miejscowego architekta na konsultację (im bliżej miejscowego starostwa architekt ma siedzibę, tym zazwyczaj lepiej). Bardzo często bez żadnych opłat albo za niewielką opłatą, architekci obejrzą plan zagospodarowania przestrzennego, który obejmuje daną nieruchomość i projekt domu jaki chcielibyśmy wybudować i powiedzą nam czy będzie możliwa realizacja takiej inwestycji.

Instytucja zajmującą się na danym obszarze gospodarką wodno-kanalizacyjną (komunalną)

Tam dowiemy się, czy istnieje możliwość podłączenia wody z wodociągu (jeśli jej jeszcze nie ma na działce) oraz kanalizacji i ile to może w przybliżeniu kosztować.

Zakład energetyczny

Możemy złożyć wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości przyłączenia do sieci elektroenergetycznejn i w ciągu 30 dni zakład energetyczny powinien odpisać, czy taka możliwość istnieje.

Warto zbadać również okolicę i najbliższe sąsiedztwo, żeby się nie zdziwić kiedy się okaże, że sto metrów dalej znajduje się zakład utylizacji odpadów.

do góry